vineri, 8 decembrie 2023

{ Blog 365...day 342 }

Provocare adusă în blogosferă de către Sandra -
Diary of a stay a home mum

Doamne ajută la ceas de seară! Bine v-am regăsit!

E vineri, am zis scurtă și numai trei zile până la concediu.

Sursa: Pinterest.com

În fiecare an, la 9 decembrie, Biserica face pomenirea zămislirii Sfintei Fecioare Maria de către Sfânta Ana.
"Domnul și Dumnezeul nostru Iisus Hristos, vrând să-Și pregătească biserică însuflețită și casă sfântă spre sălășluire Lui, trimițând pe îngerii Lui către drepții Ioachim și Ana – din care a voit să iasă Maica Sa cea după trup – mai înainte a vestit zămislirea celei neroditoare, ca să adeverească nașterea Fecioarei."

Sursa: Doxologia.ro

„Dumnezeu a dat acest rod vrednic de ruga drepților Ioachim şi Ana, din care avea să vină Însuşi Dumnezeu în trup spre naşterea din nou a lumii. Dumnezeu a binevoit ca aceşti înțelepți părinți să nască pe Fecioara, pe cea hotărâtă mai înainte de veac, pe cea aleasă din toate neamurile să fie Născătoare de Dumnezeu pentru mântuirea oamenilor”.

Una pe zi...
Laudă şi măreţie este lucrul Lui...

Zoisite
Source: Sacred Stones
 
Cuvântul zilei...

În toate zilele se cuvine să ai pe Dumnezeu și pe Preacurata Născătoare de Dumnezeu în inima ta, căci toate bunătățile vin de la Domnul și de la Preacurata Maica Sa pentru cei ce nădăjduiesc spre dânșii. Fie-ți drag a te ruga de-a pururea și ți se va lumina inima și va vedea pe Dumnezeu.
(Sfântul Nifon, Mitropolitul Țării Românești)


Dacă-n fiecare zi,
Crăciunul ar veni,
Ce bucurie ar fi.

Noapte cu pace tuturor!

Sursa: Pinterest.com

joi, 7 decembrie 2023

{ Blog 365...day 341 }

Provocare adusă în blogosferă de către Sandra -
Diary of a stay a home mum

Doamne ajută la ceas de seară! Bine v-am regăsit!

Ninge... Incepe să semene a iarnă, se aud colinde peste tot, începe să miroasă a Crăciun.

Una pe zi...
Laudă şi măreţie este lucrul Lui...

Rhodochrosite
Source: Geology Addictive
Cuvântul zilei...

"Cum este hrana necesară trupului, așa este rugăciunea necesară sufletului. Rugăciunea are două aripi: iertarea și mila. Să ierți celui ce ți-a greșit și să dai celui ce-ți cere. Ea presupune nerăutate, pocăință adevărată și ținerea poruncilor."

(Părintele Dumitru Zamisnicu)


Vin colindătorii, cum veneau odată, leru-i ler
Să colinde-n seara asta minunată leru-i ler
Dar li-i gura arsă și li-s ochii-n lacrimi leru-i ler
Prea degeaba sânge, prea degeaba patimi, leru-i ler

Noapte cu pace tuturor!

Sursa: Pinterest.com

miercuri, 6 decembrie 2023

{ Blog 365...day 340 }

Provocare adusă în blogosferă de către Sandra -
Diary of a stay a home mum

Doamne ajută la ceas de seară! Bine v-am regăsit!
Sfânta Muceniță Filofteia - marea sfântă mică, muceniță a lui Hristos la numai 12 ani...

Sfânta Filofteia este prima sfântă pe care am cunoscut-o când eram mică. Mamaia mea, mama mamei mele, o femeie fără carte dar de o rară înțelepciune, îmi povestea viața sfintei, aflată probabil de la biserică, ori transmisă din moși strămoși... Iar eu o ascultam vrăjită...

Micuța sfântă Filofteia a fost fiica unor oameni săraci. Ea avea o credinţă puternică în Dumnezeu şi o nesfârşită milostenie. Tot ce avea împărţea săracilor. Acest fapt îl mânia tare pe tatăl ei, care o certa şi o bătea adesea, căci îşi împărţea săracilor chiar şi hainele de pe ea. Când tatăl lucra pe ogor, arând cu plugul, fiica lui, Filofteia, venea să-i aducă de mâncare, trimisă de către mama vitregă. Pe drum însă înjumătăţea mâncarea, împărţind-o săracilor pe care îi întâlnea. Fiindcă mereu rămânea flămând, tatăl se gândi să pândească drumul fetei ca să vadă ce se întâmplă. Văzând-o cum împărţea mâncarea, furios, a lovit-o zvârlind barda către ea, rănind-o la un picior. Astfel, micuța Filofteia și-a încheiat viața pe acest pământ, ucisă chiar de propriul tată.


Sfântă Muceniţă Filofteia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Una pe zi...
Laudă şi măreţie este lucrul Lui...

Kunzite - Urucum Mine, Brazil
Source: Mineral Masterpiece
Cuvântul zilei...

Viaţa aceasta ni s-a dat numai şi numai pentru a-L slăvi pe Dumnezeu, pentru a face bine aproapelui şi pentru a ne nevoi, în vederea dobândirii Împărăţiei cerurilor, păşind pe calea cea strâmtă şi îngustă, pe care ne-o arată Mântuitorul în Evanghelia după Matei (7, 14).

Osteneala acestei vieţi este o povară nesuferită pentu cei care nu cred în Dumnezeu. Însă, pentu cei care îşi încredinţează viaţa lor Domnului nostru Iisus Hristos şi nădăjduiesc în purtarea Lui de grijă, viaţa aceasta devine jug bun şi povară uşoară (Matei 11, 30).

Trebuie să avem ca scop mântuirea noastră, bine plăcând lui Dumnezeu, mai ales prin virtutea dragostei. Aceasta trebuie să fie singura noastră grijă, cum am putea noi să ne îmbogăţim în dragoste. Cel care are dragoste, are în interiorul său pe Însuşi Dumnezeu.

Purtarea cu dragoste faţă de aproapele, cuvântul nostru plin de mângâiere pe care îl spunem celui întristat, apărarea celui nedreptăţit, împotrivirea faţă de gândurile rele, nevoinţa în rugăciune, răbdarea, milostenia, dreptatea şi orice altă virtute, Îl odihnesc pe Dumnezeu şi atrag în sufletele noastre harul Lui, care ne ajută să ne înfruntăm greutăţile vieţii.

(Sfaturi duhovniceşti ale unui stareţ de la Optina)

Noapte cu pace tuturor!


Sursa: Pinterest.comPe podele de nuiele duc copiii-n palme stele...

marți, 5 decembrie 2023

{ Blog 365...day 339 }

Provocare adusă în blogosferă de către Sandra -
Diary of a stay a home mum

Doamne ajută la ceas de seară! Bine v-am regăsit!

Sfântul Nicolae era blând, fără de răutate și smerit cu duhul, ferindu-se de îngâmfare. Sărmanilor le era tată; săracilor, milostiv; mângâietor celor ce plângeau, ajutător celor năpăstuiți și tuturor mare făcător de bine.
Vezi cu ochii tăi cei înțelegători dorul sufletului meu, Părinte Nicolae și roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Îl așteptați pe Sfântul Nicolae?

Sursa: Pinterest.com
Eu îl aștept cu nerăbdare. :))) L-am așteptat dintotdeauna. Încă simt emoția și bucuria cu care îl așteptam în copilărie. Ne lustruiam cizmulițele în ajun și îl pândeam la fereastră până târziu, în noapte. În cele din urmă adormeam cu gândul tot la el și la darurile pe care ni le va lăsa în ghetuțe. Dimineața, bucuria era nemăsurată...

Sursa: Pinterest.com


Bucură-te Nicolae Sfinte
Celor lipsiți, îndurat părinte,
Îndreptător de credință,
Ajutor la neputință:
Sfinte Nicolae, Sfinte Nicolae.

Una pe zi...
Laudă şi măreţie este lucrul Lui...

Gold - Brazil
Cuvântul zilei...

„Mai fericit este a da decât a lua.” (Fapte 20, 35). Când primești, ți se umplu mâinile, în timp ce atunci când dăruiești ți se umple sufletul! Când asuzi pentru celălalt, trupul obosește, dar sufletul tău se odihnește.
Viața înseamnă dăruire!

(Arhimandritul Vasilios Bacoianis)

Sursa: Pinterest.com
Noapte cu pace tuturor! Sărbătoare cu bucurie!

luni, 4 decembrie 2023

{ Blog 365...day 338 }

Provocare adusă în blogosferă de către Sandra -
Diary of a stay a home mum

Doamne ajută la ceas de seară! Bine v-am regăsit!

Sfântul Cuvios Sava cel Sfințit

Sursa: pravila.ro

Cu curgerile lacrimilor tale ai lucrat pustiul cel neroditor și cu suspinurile cele din adânc ai făcut ostenelile tale însutit roditoare și te-ai făcut luminător lumii, strălucind cu minunile, Sfinte Sava părintele nostru, cuvioase! Roagă-te lui Hristos Dumnezeu, să mântuiască sufletele noastre.

Una pe zi...
Laudă şi măreţie este lucrul Lui...

Quartz formation with augelite crystals
From Peru
Photo credit: Rudolf Watzl

Cuvântul zilei...

Din pocăința mea înfloresc crinii câmpului în inimile zdrobite. Totul pornește de la mine.

Omul recunoscător, care mulțumește Domnului (chiar și pentru ce nu are) mai cu seamă pentru încercări și dureri, pentru cruce, pentru necazuri, pentru toate, deschide taina Împărăției. Recunoștința și pocăința vindecă trecutul și dau rost viitorului, prefac sărăcia (sufletească) în bunăstare, tristețea (inimii) în bucurie, tulburarea (gândurilor) în pace, întunericul (ființei celei mai adânci) în lumină – iar lumina ne face să-L cunoaștem pe Domnul și să gustăm din Viață !

Îndrăznesc, Doamne! Învață-mă taina aproapelui meu – viața mea!
Și din lacrimile vărsate aici, izvorăște nestemate prin care să se zidească și pe pământ Împărăția harului Tău!

(Preasfințitul Atanasie de Bogdania)Sara asta-i sară sfântă, Sară sfântă
Lângă noi îngerii cântă, Îngerii cântă.


Noapte cu pace tuturor!

Formular de contact

Nume

E-mail *

Mesaj *